Hvordan står det til i fagskolene?

Gjennom tilstandsrapportene for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) får vi et godt kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolesektoren.

Tilstandsrapporten for 2020 viser en sektor i stor endring. Det har blitt færre fagskoler, samtidig som det har blitt flere av de største fagskolene.

De private fagskolene utgjør nå 55 prosent av alle fagskoler. Samtidig har de private fagskolene en økning i antall studenter enn det som er ved de offentlige fagskolene. Det er nå flere som studerer ved de private enn de offentlige fagskolene.

Det har også vært en økning i antallet studenter, og det er nesten dobbelt så mange deltidsstudenter som heltidsstudenter. Nær halvparten av studentene er 30 år eller eldre. Teknisk og helsefag dominerer, og utgjør to tredjedeler av studentene. I disse fagene er de aller fleste tatt opp på bakgrunn av yrkesfag, mens det samme gjelder for 60 prosent av alle studentene. 

Statistikk

Studiebarometeret