Hvordan står det til i fagskolene?

Gjennom tilstandsrapportene for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) får vi et godt kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolesektoren.

Tilstandsrapporten for 2021 viser at det har vore ein tydeleg auke i talet på studietilbod det siste året, dette gjeld alle fag, men auken er særleg stor i økonomi- og administrasjonsfag. Fleire studentar fullførte utdanninga si på normert tid i 2020 enn i åra før. Heile 66 prosent av studentane avslutta utdanninga si som forventa, mot 60 prosent året før.

Statistikk

Studiebarometeret