Hvordan står det til i fagskolene?

Gjennom tilstandsrapportene for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) får vi et godt kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolesektoren.

Kompetansebehovsutvalgets rapport 2022: 

Statistikk

Studiebarometeret