Tilstandsrapport for fagskolene 2013

Tilstandsrapport for fagskolene 2013 er den tredje i rekken som bidrar til å løfte frem kunnskap om fagskolesektoren. Utdanningstilbudene dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor flere fagfelt.

Fagskolesektoren består av 111 fagskoler, om lag 750 ulike utdanningstilbud, og drøyt 16 000 fagskolestudenter.  Utdanningstilbudene dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Hvert år uteksamineres det rundt 5 000 kandidater fra en fagskoleutdanning. Fagskolesektoren har et stort antall private eiere, dette i motsetning til de andre nivåene i det norske utdanningssystemet.  

Tilstandsrapport for fagskolene er den tredje i rekken og bidrar til å løfte frem kunnskap om fagskolesektoren. Fra departementet har det i 2012 og i 2013 også blitt initiert og finansiert kandidatundersøkelser, for å få kunnskap om fagskolekandidatenes arbeidsmarkedstilpasning og vurdering av utdanningen de har gjennomført.

Tilstandsrapportens gjennomgang av sektoren gir departement, fagskolesektor og øvrige interesserte mulighet til å identifisere utviklingstrekk i sektoren.