Miljøverndepartementet (2013–2014)

Ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013 ble ansvaret for plansaker i Miljøverndepartementet lagt til sjefen for Kommunal- og regionaldepartementet. 1. januar 2014 ble sakene overført til det nyopprettede Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringspolitikere