Utenriksdepartementet (1997–2013)

Embetet som statsråd for bistandssaker, i Utenriksdepartementet, ble opprettet 1. januar 1990. 17. oktober 1997 ble betegnelsen endret til statsråd for utviklingssaker, 19. desember 1997 til statsråd for utviklings- og menneskerettighetssaker. 17. mars 2000 ble betegnelsen tilbakeført til statsråd for utviklingssaker. 16. oktober 2013 ble embetet nedlagt og sakene tilbakeført til utenriksministeren.

Regjeringspolitikere