- Viktig med et godt samarbeid mellom olje og fiskeri

Olje- og energiminister Tord Lien møtte i dag Norges Fiskarlags nye leder Kjell Ingebrigtsen på Fiskarlagets hovedkontor i Trondheim. Tema for møtet var samarbeidet mellom fiskerinæringen og petroleumsvirksomheten.

- Jeg er opptatt av å lytte til fiskerne og finne gode samarbeidsformer slik at vi sammen kan forvalte naturressursene langs norskekysten på en best mulig måte, sier olje og energiminister Tord Lien.

I de senere år er det iverksatt flere tiltak for å bedre informasjonsutvekslingen og samarbeidet mellom fiskeriinteressene og petroleumsvirksomheten. Fiskarlagets leder Ingebrigtsen påpekte at interessekonfliktene hovedsakelig oppstår i forbindelse med seismikkaktiviteten ved leting etter olje.

- Jeg tar med meg innspillene og vil fortsette å utfordre aktørene innen petroleumsnæringen til å finne gode løsninger der det kan oppstå interessekonflikter med fiskeriene. Gruppeinnsamling av seismikk i Barentshavet sørøst er et godt eksempel på en løsning som er til beste for begge parter, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Eksempler på ordninger og tiltak som er iverksatt for å ivareta hensynet til fiskeriinteressene:

  • Ordning med fiskerikyndig deltakelse i seismikkaktivitet
  • Prosjektet ”Ett hav” og kartverktøyet SAM-X
  • Gruppeinnsamling av seismikk
  • Seismikkveileder som tydeliggjør forholdet mellom seismikk og fiskeri

Les mer om seismikk på Oljedirektoratets nettsider

Olje- og energiminister Tord Lien fikk boken om Fiskarlagets historie av leder Kjell Ingebrigtsen. (Jan-Erik Indrestrand / Norges Fiskarlag)
Til toppen