– Trafikksikkerhetsarbeidet fortsetter

– Aldri i moderne tid har færre omkommet i veitrafikken enn i 2017. Jeg er glad for den gode utviklingen, men tar den ikke for gitt. Fortsatt skjer det for mange alvorlige ulykker. Enhver alvorlig ulykke er én for mye, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Norske veier krevde 107 menneskeliv i 2017, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. Det er 29 færre enn i 2016 og altså det laveste tallet siden 1947.

Skjee kirke

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holdt tale under minnemarkeringen i Skjee kirke 7. janaur 2018.

 

Fortsatt blir flere hundre hardt skadd i trafikken

Etter flere år med stagnasjon i antall hardt skadde, ser det også ut til å bli en betydelig nedgang også for denne gruppen i 2017. Prognosene for antall hardt skadde ligger på om lag 620, slik at antall drepte og hardt skadde kan ende opp på om lag 726 i 2017. Dette er litt i overkant av målkurven mot regjeringens etappemål om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030.

– Dersom prognosen holder, vil vi være omtrent der vi må være for å nå etappemålet, men det vil fortsatt kreve mye av oss for å kunne fortsette den positive utviklingen. Å sørge for bedre trafikksikkerhet er en av mine viktigste og mest krevende oppgaver, sier Solvik-Olsen.

Fortsatt blir flere hundre mennesker drept eller skadd for livet i veitrafikken. - Videre nedgang kommer ikke av seg selv. Det er derfor viktig å ikke lette på trykket i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Alle aktørene må fortsatt gjøre det de kan for at enda færre skal oppleve å miste noen eller bli alvorlig skadd i trafikken, sier Solvik-Olsen.

 

Regjeringen fortsetter en bred satsing på trafikksikkerhet

Regjeringen har de siste årene satset på et bredt spekter av tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet.

– Vi har spesielt prioritert tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, som møteulykker og utforkjøringsulykker. Det innebærer tiltak som bygging, drift og vedlikehold av vei, holdningskampanjer, kontrollvirksomhet, midtrekkverk, ytterligere strekninger med forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs veien, veibelysning, kurve- og kryssutbedringer og rekkverk. Dette arbeidet vil fortsette, sier Solvik-Olsen.

 

Utviklingskure

 

Maalkurveve

Til toppen