2,7 millioner kroner til Birkenes og Marnardal kommuner

Flommen på Sørlandet i høst førte til skader på offentlig infrastruktur i både Birkenes og Marnardal. Kommunene får nå tildelt til sammen 2,7 millioner kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i kompensasjon for kostnadene til å utbedre skader etter flommen.

– Kommuner skal ikke stå alene når store naturhendinger rammer. Storsamfunnet tar derfor en del av regningen etter flommen på Sørlandet i høst, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kompensasjonen er gitt etter retningslinjer i Kommuneproposisjonen for 2017, som sier at kommuner kan få en delvis kompensasjon for kostnader etter naturskade. Departementet har vedtatt å gi 0,7 millioner kroner til Marnardal kommune, og to millioner kroner til Birkenes kommune. Kompensasjonen skal bidra til å dekke kommunenes kostnader i akuttfasen under flommen, opprydning og gjenoppbygging av skadet infrastruktur.

Midlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen