500 færre ledige i juli

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Antall helt ledige falt sesongkorrigert med 500 personer i juli. Samtidig utvikler sysselsettingen seg svakt. Det er derfor for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en kommentar til ny arbeidsmarkedsstatistikk som ble publisert i dag.

I dag har både Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nav publisert ny arbeids­markeds­statistikk. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB viser at sysselsettingen fortsetter å utvikle seg svakt. Nivået på arbeidsledigheten holder seg imidlertid nokså stabil, viser både tall fra SSB og NAV. 

Positiv ledighetsutvikling

Det er flere årsaker til at antall helt ledige hos Nav går i positiv retning: Tilstrømmingen til ledighet faller noe fra det høye nivået tidligere i vinter og omfanget av ledige stillinger øker. Som en del av Regjeringens politikk mot svake konjunkturer, har antall arbeidssøkere på tiltak økt vesentlig det siste året. Tiltakene har økt i alle fylker, og mest i de fylkene som har høyest arbeidsledighet. Mange ledige har det siste året fått påfyll av kompetanse og blitt mer attraktive i arbeidsmarkedet. 

– Jeg kan ikke friskmelde arbeidsmarkedet ennå. Ledigheten er fortsatt høy og sysselsettingen utvikler seg svakt, sier statsråden. 

Nedgang i sysselsettingen

Det siste året, fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016, har det blitt 16 000 færre sysselsatte personer. Mye av sysselsettingsfallet har kommet blant personer under 25 år. Mange unge kan velge utdanning og dermed unngå å bli arbeidsledige. Det siste året har det vært noe økning i andelen unge som oppgir utdanning som sin hovedsakelige virksomhet. 

Arbeidsledigheten jf. AKU var i mai 4,7 prosent. Det er om lag det samme nivået som vi har sett gjennom hele 2016. 

Fakta

  • I 2. kvartal 2016 var 67,4 prosent av befolkningen 15 – 74 år sysselsatt. Nivået er 1,0 prosent lavere enn på samme tid i fjor. På samme tid var 4,7 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledig (sesongjustert). Nivået er 0,4 prosent høyere enn på samme tid i fjor, men uendret fra januar. Kilde: Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse, 2 kvartal 2016. 
  • Ved utgangen av juli var det registrert 87 736 helt ledige. I tillegg deltok 11 839 arbeidssøkere på et arbeidsmarkedstiltak. Justert for normale sesongvariasjoner ble det 500 færre helt ledige fra juni til juli, mens summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 200 personer i samme periode. I løpet av juli år var det 11 prosent færre som ble registrert ledig sammenlignet med samme periode i fjor. Videre ble det i løpet av juli registrert 31 prosent flere ledige stillinger enn i samme periode i fjor. Kilde: NAV, juli 2016.