75 millioner kroner til ferie- og fritidstilbud til barn og unge

I år er det etablert en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Ordningen er innført for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

I år er det etablert en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Ordningen er innført for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

- Vi får stadig flere fattige barn i Norge. Dette er barn som ofte ikke har de samme mulighetene til å delta på ferie- og fritidsaktiviteter som andre. Å bekjempe fattigdom er en langsiktig og tidkrevende prosess. Men barn lever her og nå, de har ikke tid å vente. Derfor er det viktig å ha flere gode tilbud til barn og unge som lever med disse utfordringene daglig, sier barneminister Solveig Horne. 

Den største konsekvensen for barn og unge som lever i fattigdom i Norge, er at de ikke har mulighet å delta på ferie- og fritidsaktiviteter sammen med sine jevnaldrende venner. Den nye nasjonale tilskuddsordningen skal bidra til at kommunene kan samarbeide med frivillige organisasjoner om å skape gode og attraktive tilbud. Regjeringen vil jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. 

På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett er det satt av 105 millioner kroner i 2014 til en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Midlene skal gå til lokale tiltak som bidrar til at fattige barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter i sitt nærmiljø og at familiene skal kunne delta på ferier. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter ordningen og tildeler i denne omgang 75 av de totalt 105 millionene kronene.

Oversikt over tildeling for 2014 (75 mill. kroner).

Oversikt over tildeling 2014 på kommunenivå.

Oversikt over tildeling for 2013.

 De øvrige midlene er nå lyst ut av direktoratet, se hjemmesiden til Bufdir.

FAKTA:  

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er en utvidelse av den tidligere fattigdomssatsingen i tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (Storbyordningen). Ca 40 millioner kroner er flyttet fra Storbyordningen og inn i den nye nasjonale tilskuddsordningen. Regjeringen har økt tilskuddsordningen med ca. 65 millioner kroner slik at alle landets kommuner skal kunne søke om midler. 

For mer informasjon om tilskuddsordningen.

Til toppen