FAO lanserer nytt verktøy for å overvåke skog

FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat har lansert et nytt IT-verktøy som skal forbedre den nasjonale overvåkingen av skog. Målet er å gi utviklingsland bistand til å takle klimaendringer og avskoging.

Presis informasjon om skogressursene er avgjørende for en bærekraftig forvaltning, men nesten 80 prosent av alle utviklingsland har vanskeligheter med å fremskaffe og bruke informasjonen om sine skogressurser. 

Samtidig er avskoging og skogforringelse, som hovedsakelig finner sted i utviklingsland, blant de største kildene til de globale karbonutslippene forårsaket av mennesker.

Til toppen