FAO samler global arealinformasjon

FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat har i dag lansert en ny sentralisert database som samler global arealinformasjon. Dette markerer en betydelig forbedring i å fremskaffe informasjon om karaktertrekkene ved jordens overflate.

 FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat har i dag lansert en ny sentralisert database som samler global arealinformasjon. Dette markerer en betydelig forbedring i å fremskaffe informasjon om karaktertrekkene ved  jordens overflate.

Frem til idag har en av utfordringene med å fremskaffe denne typen global arealinformasjon, som hvor mye av jordens overflate er dekket av skog, består av dyrket eller udyrket mark, vært at ulike land og organisasjoner har kartlagt og samlet inn data på forskjellige måter.    

I FAOs nye Global Land Cover SHARE database (GLC-SHARE), er dette problemet løst og alle dataene er kvalitetssikret etter internasjonale standarder.

 

Til toppen