Fjerner grensehindre for lokalpolitikere

De nordiske kommunalministrene er enige om å gjøre det lettere for kommunalpolitikere som bor og arbeider i to forskjellige nordiske land å få fri fra arbeidet for å gjøre jobben som folkevalgt.

Kommunal- og moderningseringsminister Jan Tore Sanner signerer erklæringen på vegne av Norge. Statssekretær Erik Thedèen fra Sverige (t.v) og avdelingssjef Hermann Sæmundsson (t.h) fra Island følger med og venter på sin tur.

På et møte i Oslo i dag ble en erklæring om dette undertegnet av representanter fra alle de nordiske landene.

- Bekjempelse av grensehindre er et kjerneområde i det nordiske samarbeidet. Som kommunal- og moderniseringsminister ønsker jeg å gjøre det mulig for folkevalgte å arbeide over landegrensene i Norden, samtidig som de kan utføre sine kommunalpolitiske tillitsverv i hjemlandet. Jeg er derfor glad for at vi nå uttrykker vilje til å legge til rette for at folkevalgte i Norden skal få fri fra arbeid for å utføre et politisk oppdrag, uansett om de bor og arbeider i to forskjellige nordiske land, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Sittende ved langbord fra høyre: Avdelingssjef Hans B. Thomsen fra Danmark, statssekretær Sami Paatero fra Finland, Avdelingssjef Hermann Sæmundsson fra Island, statsråd Jan Tore Sanner fra Norge, Erik Thedèen fra Sverige og Kanselliminister Wille Valve fra Åland. Helt til venstre sitter sosialminister Annkike Olsen fra Færøyene.
Representanter fra alle de nordiske landene signerer erklæringen som gjør det enklere å være lokalpolitiker i ett land samtidig som du jobber i at annet land: Fra høyre: Avdelingssjef Hans B. Thomsen fra Danmark, statssekretær Sami Paatero fra Finland, Avdelingssjef Hermann Sæmundsson fra Island, statsråd Jan Tore Sanner fra Norge, Erik Thedèen fra Sverige og Kanselliminister Wille Valve fra Åland. Helt til venstre sitter sosialminister Annkike Olsen fra Færøyene som ikke signerte erklæringen nå men som ga uttrykk for at Færøyene kommer til å signere den på et senere tidspunkt. (KMD)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 0047 22 24 25 00

 

 

Til toppen