Foreslår ny klagenemnd for konkurransesaker

Et ekspertutvalg foreslår et nytt, uavhengig klageorgan i konkurransesaker. Målet er blant annet å sikre bedriftenes rettssikkerhet.

Monica Mæland mottar rapporten om Konkurranseklagenemnda. Her sammen med blant annet utvalgsleder Siri Teigum.
Monica Mæland mottar rapporten om Konkurranseklagenemnda. Her sammen med blant annet utvalgsleder Siri Teigum. (Nærings- og fiskeridepartementet/ Martine Røiseland)

- Regjeringen ønsker å styrke håndhevingen av konkurranseloven. Næringslivet skal være trygg på at avgjørelser tas på faglig og ikke politisk bakgrunn. Slik sikrer vi bedriftenes rettssikkerhet, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen oppnevnte i mai et ekspertutvalg. Det fikk i oppdrag å utrede et uavhengig klageorgan for konkurransesaker. Nå har utvalget levert sin rapport.

- Utvalget har gjort en grundig vurdering. Jeg ønsker å få inn flest mulig synspunkter på forslagene. Jeg sender derfor utredningen på en bred høring i dag, sier Mæland.    

Klager over Konkurransetilsynets vedtak behandles i dag av Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet kan overprøve tilsynets vedtak på faglig grunnlag. Vedtak i alle konkurransesaker kan også omgjøres politisk av Kongen i statsråd.

Utvalget foreslår å oppheve regjeringens adgang til politisk omgjøring i konkurransesaker.

Utvalget foreslår også at klagesaker i fremtiden skal behandles av Konkurranseklagenemnda. Behandlingen av det midlertidige inngrepet mot ICA og Norgesgruppen i 2013 er en sak som med det nye forslaget ville gått til nemnda, og ikke departementet.

Nemnda vil i tillegg behandle vedtak om gebyr for brudd på konkurranseloven. Disse sakene går i dag til domstolene.

Konkurransesaker varierer i omfang og kompleksitet. Hvordan sikre et klageorgan som fungerer bra, uten å koste for mye, har vært en sentral problemstilling for utvalget.

Utvalget anbefaler etablering av et felles sekretariat for den nye konkurranseklagenemnden og andre klagenemnder, som Markedsrådet.

Les innstillingen her.

 

Til toppen