Helse- og omsorgsminister Bent Høie på EUs uformelle helseministermøte

På det uformelle heleministermøtet ble temaer som ebolaepedemien, kreftforebygging, smertelindring hos kronisk syke og døende og hvordan pasienter kan få raskere tilgang til legemidler diskutert.

Statsråd Bent Høie deltok 22. - 23. september på uformelt møte for EUs helseministre i Milano. Kreftforebygging, smertelindring hos kronisk syke og døende samt hvordan pasienter kan få raskere tilgang til legemidler var viktige temaer som ble diskutert. Ebola-epidemien og hvordan finne felles måter å håndtere den dramatiske situasjonen på, ble likevel det dominerende spørsmålet på møtet.

- Tusenvis av mennesker er døde og titusener lider i Afrika med en skremmende rask spredning av Ebola-viruset. Norge støtter aktivt opp om EUs innsats og var tidlig ute med å tilby isolatplasser for europeisk hjelpepersonell som returnerer etter innsats i Vest-Afrika, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høie uttaler at Norge vil bidra inn i et koordinert Europeisk tiltak for å evakuere europeiske borgere ut av ebolarammede områder. Han pekte videre på at Norge gjennom bruk av et Herculesfly fra Forsvaret vil få få anledning til å frakte borgere fra de rammede områdene, og at vi fra norsk side kan bidra med 10 isolatplasser. Videre understreket han hvilken vekt regjeringen legger på nær kontakt og dialog med EU, ikke minst på helseområdet som i sin natur er grenseoverskridende.

Helse- og omsorgsministeren hadde også et bilateralt møte med Latvia, som vil ta over formannskapet i EU 1. januar 2015. Aktuelle saker under det latviske formannskapet ser ut til å bli folkehelse og forebygging av tuberkolose. Høie diskuterte også antibiotikaresistens med det kommende formannskapet, og understreket viktigheten av at problemet forebygges både på helse og veterinærsiden.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen