Internasjonal støtte til Libya

Statssekretær Hans Brattskar deltok den 6. mars på ministerkonferansen Support to Libya som ble avholdt i Roma. Konferansen samlet om lag 40 land og organisasjoner, med blant andre utenriksministre fra USA, Russland, Frankrike, Tyskland, Egypt og Tyrkia. Møtet ble ledet av den italienske utenriksminister Federica Mogherini og Libyas president i nasjonalkongressen Nouri Abusahmain.

Statssekretær Hans Brattskar deltok den 6. mars på ministerkonferansen Support to Libya som ble avholdt i Roma. Konferansen samlet om lag 40 land og organisasjoner, med blant andre utenriksministre fra USA, Russland, Frankrike, Tyskland, Egypt og Tyrkia. Møtet ble ledet av den italienske utenriksminister Federica Mogherini og Libyas president i nasjonalkongressen Nouri Abusahmain.

Møtet uttrykte sterk bekymring for den stadig forverrede sikkerhetssituasjonen i Libya, noe som vil kunne få negative konsekvenser for både regionen og Europa. Det ble også uttrykt skuffelse over den manglende framgang i arbeidet med den politiske overgangsprosessen i landet. Samtidig var det bred enighet om styrket internasjonal innsats, bedret sikkerhet og for utvikling av godt styresett. I den sammenheng ble det uttrykt klare forventninger til et sterkere engasjement fra libysk side for å samle landet om en nasjonal strategi med klare prioriteringer for det videre arbeidet.

Ministerkonferansen Support to Libya ble avholdt i Roma 6. mars. (Italiensk UD/Ansa)


- Det er svært viktig at Libya nå gjør en ekstra innsats for å overvinne indre motsetninger og sette nasjonens og innbyggernes interesser i sentrum. Dette er en forutsetning for at det internasjonale samfunn kan lykkes med sin støtte til Libya, sier statssekretær Brattskar.

Statssekretær Brattskar understreket samtidig at Norge ønsker å bidra til utvikling av Libya innenfor områder der Norge har særlig kompetanse. I den sammenheng viste han til forvaltning av petroleumsinntekter og effektiv organisering av petroleumssektoren.

- Med lang erfaring som energinasjon kan Norge tilby ekspertise på hvordan petroleumsinntekter kan forvaltes best mulig for samfunnsbyggende formål, og derved sikre både nødvendige bærekraft og en inkluderende vekst. Denne kompetansen mangler i Libya i dag, sier Brattskar.

Fra norsk side ble det uttrykt støtte til FNs arbeid i Libya for å sikre en vellykket  overgangsprosess til et demokratisk styresett.   

Til toppen