Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 137 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Hestenæringens rammebetingelser