Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 939 fra stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide (KrF)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statskog