Lovendringer vil føre til en enklere hverdag for de med gjeldsproblemer

Stortinget har i dag vedtatt en rekke endringer i gjeldsordningsloven. Endringene vil føre til en enklere hverdag for de som sliter med gjeldsproblmer, og mindre ressursbruk for det offentlige.

Stortinget har i dag vedtatt en rekke endringer i gjeldsordningsloven. Endringene vil føre til en enklere hverdag for de som sliter med gjeldsproblmer, og mindre ressursbruk for det offentlige.

Gjeldsordningsloven har til formål å hjelpe privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer å komme frem til en ordning med sine kreditorer. 

Endringene som nå er vedtatt vil gjøre det enklere for grupper som hittil har hatt vanskeligheter med å nyttiggjøre seg loven, sier Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Horne.  – Jeg tenker da først og fremst på de som har problemer med å oppfylle kravet om at man må ha ført egne forhandlinger før man kan levere søknad til namsmannen. Disse vil nå få en enklere vei frem til en gjeldsordning.

Det åpnes også for at personer med gjeld til Norge som bor i utlandet kan søke om gjeldsordning. Dette vil hjelpe mange nordmenn som bor i utlandet og som sliter med store gjeldsproblemer. Videre er det nå åpnet for at saksbehandlingen etter loven kan bli lagt til færre og større namsmannskontorer.  Hensikten med dette er å legge til rette for en sikrere og mer profesjonell saksbehandling. 

Det er også vedtatt lovhjemler for å fastsette en ny felles livsoppholdssats som både vil gjelde for de som har gjeldsordning og de som tvangstrekkes i lønn, trygd mv. Livsoppholdssatsen avgjør hvor mye man kan beholde av sin inntekt etter at kreditorene har fått sitt. Det er viktig å ha forutsigbare og rettferdige regler på dette området. Satsene vil bli nærmere fastlagt i forskrifter. Samlet sett vil disse endringene gi de som sliter med uhåndterlig gjeld bedre muligheter til å finne en løsning på sine problemer. Dessuten vil de nye reglene føre til enklere saksbehandling og dermed mindre ressursbruk for de som skal forvalte lovverket. 

Les mer:

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. 

Til toppen