Næringsministerens første lærling på plass

For første gang har Nærings- og fiskeridepartementet en lærling med på laget. Johan Nordin (17) sikter mot fagbrev i kontor og administrasjon.

For første gang har Nærings- og fiskeridepartementet en lærling med på laget. Johan Nordin (17) sikter mot fagbrev i kontor og administrasjon. 

Lærling Johan Nordin og næringsminister Monica Mæland (Trond Viken, NFD)

Johan Nordin (17) er klar for lærlingtiden i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Johan søkte på lærlingstilling, og takket ja til tilbudet fra oss. Det er jeg veldig glad for! Norge trenger flere gode fagfolk. Det offentlige bør også bidra og ha mer ambisiøse mål for å ta inn flere lærlinger. Det er på tide med et skikkelig yrkesfagløft til glede for fremtidens næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

– Etter tolv tøffe år på skolebenken, er jeg supermotivert til å komme inn i den globale verden og næringslivet, sier Nordin. 

Den toårige yrkesfaglige opplæringen og praksisen skal han ta i administrasjonsavdelingen. Utdanningen avsluttes med en fagprøve, som ved bestått eksamen gir fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget. 

17-åringen får opplæring i samsvar med læreplanen for kontor- og administrasjonsfaget. Nærings- og fiskeridepartementet har en intern opplæringsplan, som skal sørge for at han oppnår kompetansemålene i planen. Departementet er godkjent som lærebedrift, og er medlem i Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus.

– Det er ingen tvil om at Norge trenger fagfolk, og da trenger vi også flere lærlingplasser. Både bedrifter og offentlig sektor vil ha et stort behov for dyktige medarbeidere med fag- og yrkesutdanning fremover. Det yrkesfagløftet som regjeringen nå tar, betyr blant annet økt lærlingtilskudd, sier Mæland.

 Regjeringen vil:

  • Øke lærlingtilskuddet.
  • Innføre mer ambisiøse mål for offentlige virksomheters inntak av lærlinger.
  • Tillate alternative opplæringsløp, som for eksempel praksisnære opplæringsprogrammer i bedriftene.
  • Utvide praksisbrevordningen, med mål om at alle fylker skal tilby dette.
  • Videreutvikle tilbudet til elever som vil kombinere fagbrev og studiekompetanse, for eksempel tekniske allmennfag (TAF), med mål om at alle fylker skal tilby dette.
  • Sørge for en yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.
  • Styrke muligheten for at yrkesfagelever kan veksle mellom opplæring i skole og bedrift.
  • Styrke Y-veien og stoppe innføringen av opptak til enkelte studier på høyere utdanning basert på fagbrev.
Til toppen