Norge diskuterte skipsfart med EU

Av Konstantinos Skenteris, Den norske ambassaden i Aten

Statssekretær Dilek Ayhan diskuterte EUs skipsfartsstrategi på EUs uformelle ministerrådsmøte om maritime spørsmål i Aten 7. mai.

Statssekretær Dilek Ayhan og Hellas' minister for for shipping og maritime saker, Miltiadis Varvitsiotis, etter EUs uformelle ministerrådsmøte om maritime spørsmål. Foto: Konstantinos Skenteris

Statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet deltok 7. mai på EUs uformelle ministerrådsmøte om maritime spørsmål i Aten, i regi av det greske EU-formannskapet. Møtet ble ledet av den greske ministeren for shipping og maritime saker, Miltiadis Varvitsiotis.

Ayhan fremhever viktigheten av at Norge deltar i slike fora.

– ­Ministermøtene er blant de viktigste kanalene for både erfaringsutveksling med EU, og for å bidra med norske vurderinger og synspunkter, sier hun.

Diskuterte EUs skipsfartsstrategi
Møtet i Aten gikk til å diskutere Europakommisjonens midtveisevaluering av EUs skipsfartsstrategi. Strategien ble vedtatt i 2009 og løper fram til 2018. Formannskapet utarbeidet følgelig en deklarasjonstekst på bakgrunn av diskusjonen som ble vedtatt av representantene til stede fra EU/EØS-medlemslandene. 

Deklarasjonsteksten vil danne grunnlaget for konklusjonene som vil bli vedtatt av EUs transportministere i Luxemburg 5. juni.

Teksten understreker hvor viktig det er å holde fast ved Europas verdensledende posisjon innen skipsfart, og sikre den maritime industriens konkurranseevne i et langtidsperspektiv.

Behov for et globalt regelverk
Det ble også holdt et møte med generalsekretær i FNs sjøfartsorganisasjon IMO, Koji Sekimizu, om gjennomføring av et nytt IMO-regelverk. Dette er viktig for å sikre like vilkår for aktørene i skipsfartsnæringen uavhengig av hvilket land det opereres fra eller hvor et skip er registrert.

– Sjøfartsnæringen er i sin natur global. Et nytt regelverk på området må også dermed være globalt slik at det omfatter alle sjøfartsnasjoner, sier Ayhan.

Statssekretæren mener IMO må jobbe videre for høye standarder for skipsfart når det gjelder miljø.

– IMO har allerede oppnådd gode resultater, blant annet et regelverk om reduserte utslipp av svovel fra skip. Det er viktig at vi fortsetter å prioritere tiltak for miljøvennlig skipsfart, sier hun.

Som to av verdens største sjøfartsnasjoner er maritime spørsmål særlig viktige for både Norge og Hellas. Landene har mange felles interesser og et nært samarbeid på området.

Norge er verdensledende innenfor flere maritime områder. I dag er omtrent 100 000 mennesker i Norge direkte sysselsatt i maritime bedrifter. Hellas har på sin side verdens største flåte.  

Møtte norsk næringsliv
Ayhan benyttet også besøket i Aten til å møte en rekke norske næringslivsaktører. Det ble en utmerket anledning til å få konkrete innspill fra næringslivet om hva som skal til for å legge til rette for norsk handel og eksport til Hellas.

Artikkelen fortsetter under bildet

Statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet i møte med norske næringslivsaktører i Aten i mai 2014
Statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet i møte med norske næringslivsaktører i Aten. Foto: Konstantinos Skenteris

Det var optimisme blant representantene for næringslivet når det gjaldt investeringsvilje. Blant annet ble det henvist til at Hellas klatret markant på Verdensbankens Ease of Doing Business-rangering for 2013.

Ayhan møtte også det nyetablerte Enterprise Greece, en statlig myndighet som er opprettet for å bidra til samhandel og investeringer i Hellas. På dagsordenen stod hvordan og på hvilke områder samhandel og investeringer kan styrkes.

Bred deltagelse på EUs uformelle ministermøter
Regjeringen har deltatt på mange EUs uformelle ministermøter i regi av det greske EU-formannskapet dette semesteret. Her kan du lese møtene andre statsråder og statssekretærer har deltatt på i Aten dette halvåret:

Til toppen