Norge gir 60 millioner til klimavennlig teknologi

Klimakonvensjonens teknologisenter (CTCN) og Det Norske Veritas (DNV GL) kunngjorde i dag et strategiske partnerskap for å fremme utvikling og spredning av klimavennlig teknologi til utviklingsland. Senteret støttes av Norge gjennom FNs miljøprogram (UNEP) med 60 millioner kroner.

Klimakonvensjonens teknologisenter (CTCN) og Det Norske Veritas (DNV GL) kunngjorde i dag et strategiske partnerskap for å fremme utvikling og spredning av klimavennlig teknologi til utviklingsland. Senteret støttes av Norge gjennom FNs miljøprogram (UNEP) med 60 millioner kroner. 

- Tilgang til klimavennlig teknologi i utviklingsland er avgjørende for å møte de klimautfordringene vi står overfor. Dette er et område hvor privat-offentlig samarbeid er sentralt for å lykkes, sier utenriksminister Børge Brende. 

Utenriksminister Børge Brende og lederen for FNs miljøprogram, Achim Steiner, deltok under kunngjøringen av samarbeidet mellom CTCN og DNV GL. Norge har bidratt til å gjøre samarbeidet mulig og vil støtte senteret i perioden 2013-2015 med 60 millioner kroner.

Samarbeidet mellom DNV-GL og UNEP vil fokusere på kunnskapsforvaltning, kapasitetsbygging og privat sektor-engasjement innen klimavennlig teknologi.

- Som sterke kunnskapsorgansiasjoner innen teknologi og miljø vil DNV GL og UNEP utfylle hverandre og bidra fra hvert sitt ståsted i samarbeidet om dette nye klimateknologisenteret, sier Brende.

CTCN ble vedtatt opprettet i 2010 av partene til FNs Klimakonvensjon. Hovedkontoret ligger i København. Senteret har som mål å stimulere til teknologisamarbeid og øke utvikling og tilgang til klimavennlige teknologier forutviklingsland. Senteret vil gi faglig støtte, økt adgang til teknologikunnskap og engasjere til teknologisamarbeid mellom relevante aktører.

Generaldirektør i FNs miljøprogram (UNEP) og utenriksminister Børge Brende ved undertegningen av avtale i Arendal 14. August 2014. Foto: Frode O. Andersen/UD.
Til toppen