Norges innlegg i FN

Generalforsamlingens tredje komité har ansvar for sosiale, humanitære og kulturelle spørsmål med hovedvekt på menneskerettighetsspørsmål. Norge har holdt innlegg om blant annet kvinner og likestilling, barns rettigheter og rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Innlegget om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne ble holdt 8. oktober 2014. Utdanning for alle var hovedbudskap i innlegget. Innlegget kan leses her. 

Norges innlegg om kvinner og likestilling ble holdt 14. oktober 2014. Norge tok til orde for at verdenssamfunnet må stå sammen om å bekjempe vold mot kvinner og jenter. Utdanning ble framhevet som en forutsetning for å få slutt på vold og for å oppnå likestilling og bærekraftig utvikling. Innlegget kan leses her.

Innlegget om barns rettigheter ble holdt 16. oktober 2014. Barns rett til å bli hørt og rett til frihet fra vold og overgrep var tema i innlegget. Barn i rettssystemet ble framhevet som en særlig utsatt gruppe. Utdanning og barneekteskap var også sentrale tema. Innlegget kan leses her. 

Til toppen