Norske prioriteringer for FNs 69. generalforsamling

Utenriksminister Børge Brende inviterer til åpent møte om norske prioriteringer i FNs 69. generalforsamling.

FNs 69. generalforsamling innledes med høynivåuken fra 22. til 26. september 2014. I år avholdes Verdenskonferansen for urfolk og en spesialsesjon om befolkning og utvikling. I tillegg inviterer FNs generalsekretær til klimatoppmøte. Oppfyllelse av tusenårsmålene og  arbeidet med nye utviklings- og bærekraftsmål etter 2015 er sentralt under høynivåuken.

Utenriksministeren inviterer til åpent møte for å orientere om norske prioriteringer og få innspill til det norske FN-engasjementet. Etter innledning fra utenriksministeren åpnes det for spørsmål og kommentarer fra salen.

Tid: Onsdag 3. september 2014 kl. 10.30 – 11.30. Oppmøte senest kl. 10.15.
Sted: Norad, Ruseløkkveien 26, Auditorium i 4. etasje

Påmelding innen mandag 1. september til Hanne.Kristine.Steen@mfa.no
Pressekontakt for utenriksministeren: Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584

Til toppen