Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samferdselsdepartementet - Petter Nedrås Falkung utnevnt til underdirektør

I statsråd i dag ble underdirektør i Utenriksdepartementet Petter Nedrås Falkung utnevnt til underdirektør i Kyst- og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet.

I statsråd i dag ble underdirektør i Utenriksdepartementet Petter Nedrås Falkung utnevnt til underdirektør i Kyst- og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet.

Petter Nedrås Falkung er 37 år og utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Agder og University of Sterling, Skottland. Han har i tillegg en MBA i økonomisk politikk og ledelse fra NHH. Fra 2002 til 2007 arbeidet han for Forsvarsbygg. Fra 2007 til 2009 arbeidet han som seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet. Fra 2009 har han vært tilsatt som seniorrådgiver i Utenriksdepartementet, hvor han ble utnevnt til underdirektør i 2012. Nedrås Falkung har bred erfaring fra arbeid med budsjett- og økonomistyring.

Kyst- og miljøavdelingen

1. januar 2014 ble Kyst- og miljøavdelingen overført fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet.

Kyst- og miljøavdelingen har ansvaret for saker knyttet til kystforvaltningen, havmiljøet, havne- og sjøtransportpolitikken samt ansvaret for kystkultur. Avdelingen følger opp vedtak for sjøtransporten som er besluttet i Nasjonal transportplan, herunder havnepolitikk, fiskerihavne- og farledstiltak, drift og vedlikehold av maritim infrastruktur og lostjenesten. Videre har avdelingen ansvar for areal- og miljøsaker på kystforvaltningsområdet, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

Til toppen