Statsråd Sanner til Sogn og Fjordane

Dette innhaldet er meir enn 6 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Fredag 27. juni kjem kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Sogndal og Lærdal. Han vil mellom anna vitje Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling i Sogndal, i Lærdal vil han møte ordførar, tilsette og nokre av dei som er råka av brannen. Han skal og ha eit møte med fylkesmann Anne Karin Hamre.

Fredag 27. juni kjem kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Sogndal og Lærdal. Han vil mellom anna vitje Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling i Sogndal, i Lærdal vil han møte ordførar, tilsette og nokre av dei som er råka av brannen. Han skal og ha eit møte med fylkesmann Anne Karin Hamre.

Program for besøket:

Kl. 08.00 – 10.00: 
Fosshaugane Campus og distriktssenteret i Sogndal
Tema for besøket vil mellom anna vere Distriktssenteret sitt arbeid med kommunereforma og utviklingsprogrammet for byregionar.
I tillegg vil ministeren få omvisning på og orientering om Fosshaugane Campus.

Kl. 10.20 – 10.50: 
Fylkesmann Anne Karin Hamre orienterar statsråd Sanner om ”Jakta på tidstjuvar hos fylkesmannen”.
Stad: Ferja mellom Mannheller og Fodnes.

Kl. 11:00   
Statsråden helsar på tilsette i Rådhuset i Lærdal

Kl. 11:20   
Orientering frå ordførar Jan Geir Solheim,
Stad: Kiwi-bygget

Kl. 11:30   
Orientering frå rådmann Alf Olsen jr.
Stad: Kiwi-bygget

Kl. 11:50   
Lunsj.
Innlegg frå medlemmar av styringsgruppa og samtale.

Kl. 12:15   
Synfaring i brannområdet med representantar frå dei råka.
Rask gange gjennom verneområdet.

Kl. 12:45   
Kulturinnslag Kvammegården.

Kl. 13.00   
Statsråden reisar vidare.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Sissel Mossing, tlf. 920 80 147

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00