Stor tømmeravvirkning i Østfold

Mengden innmålt tømmer i Østfold er hittil i 2014 den største på flere år. Fortsetter dette ligger det an til rekordavvikling.

Årsaken er høye og stigende priser på skurtømmer (tømmer som sages til bord og plank). For tiden eksporteres store mengder tømmer fra Norge. For kort tid siden var situasjonen preget av import. 

Tømmer
Det er stor tømmeravvirkning i Østfold i år. (Foto: LMD)
Til toppen