Tilskudd til bærekraftig skogbruk i 2013

I 2013 ble det utbetalt 179 millioner kroner i tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), en økning på 32 millioner kroner fra 2012. For skogbruksplanlegging med miljøregisteringer ble det utbetalt 20 millioner kroner i tilskudd.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket skal stimulere til verdiskaping samtidig som miljøverdier blir ivaretatt.  Det er et nasjonalt mål å legge til rette for bærekraftig forvaltning av skogen i Norge, all skogbruksaktivitet skal drives innenfor miljøkravene i lovverket. 

Statens landbruksforvaltning (SLF) administrerer tilskuddsordninger i skogbruket som direkte og indirekte stimulerer til miljøhensyn og klimagevinster. Status og utvikling for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (MIS-registering) fremkommer i statistikken.

Skogsmaskin
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket skal stimulere til verdiskaping samtidig som miljøverdier blir ivaretatt. (Foto: LMD)
Til toppen