Tørkeskader i skogsfelt

Vinteren 2014 var det et spesielt klima i store deler av landet. Mangel på snødekke, i kombinasjon med mye vind og variable innvintringsforhold førte stedvis til omfattende skader på skog.

Fylkene har meldt om skader i foryngelsesfelt i områder langs kysten fra Vest-Agder til Nordland. Det er stor variasjon i skadeomfanget i og mellom fylkene. Ikke alle fylker har rapportert inn skader, det antas derfor at skadeomfanget er noe større enn det Landbruksdirektoratet skisserer i sin rapport.

Eksponering mot herskende vindretning og mangel på snødekke kjennetegner foryngelsesfeltene med størst avgang i alle fylker. Plantefelt plantet i løpet av de siste tre årene er spesielt hardt rammet.

 

Til toppen