Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ulovlig opphold skal ikke finansieres med sosialhjelp

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

–Det skal ikke være tvil om at ulovlige opphold ikke skal finansieres med økonomisk sosialhjelp, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Det ble i statsråd 14. mars besluttet en endring i forskriftsbestemmelsen som regulerer rett til sosiale tjenester for personer uten lovlig opphold i Norge.

–Regjeringen strammer inn på regelverket. Personer uten lovlig opphold skal ikke lenger få sosialhjelp i en nødssituasjon. Jeg vil at Nav-kontoret som hovedregel skal gi nødhjelp til personer med ulovlig opphold for eksempel i form av matkuponger og en seng å sove i, ikke i form av penger. Dette skal understreke at hjelpen ikke er en inntekt, men konkret hjelp i en nødssituasjon, fortsetter statsråden.

Bidra til hjemreise

Personer som oppholder seg ulovlig i Norge skal i utgangspunktet forlate landet, eller bli sendt ut av utlendingsmyndighetene. Noen blir likevel værende, mer eller mindre skjult.

Dersom personer som oppholder seg ulovlig i Norge oppsøker Nav-kontoret, vil de bare ha rett på opplysning, råd og veiledning, ikke økonomisk stønad eller hjelp til å finne et midlertidig botilbud. For at ikke mennesker i nød skal sulte i hjel på gaten og for å oppfylle internasjonale forpliktelser om ivaretakelse av helt grunnleggende behov, er det likevel hjemmel for å gi hjelp i en nødssituasjon. Det har tidligere vært uklart hvor lenge denne hjelpeplikten gjelder og hvor mye den omfatter.

Etter endringen presiserer forskriften at retten til hjelp kun gjelder i en kort periode. Samtidig kan Nav-kontoret stille krav til den det gjelder om aktivt å bidra til egen hjemreise, for eksempel ved fremskaffelse av pass eller andre reisedokumenter.

Personer som har statlig tilbud om innkvartering kan benytte seg av dette. Vanligvis gjelder det blant andre personer med avslag på søknad om asyl. Disse vil derfor i utgangspunktet ikke være i en slik situasjon at de har krav på sosialhjelp.