Viktige innspill fra barna om egen helse

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Torsdag mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie Barneombudets rapport ”Helse på barns premisser” sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Høie varsler tre tiltak for å skape bedre helsetjeneste for barna.

- Barnas stemme er viktig å lytte til. Vi sier vi skal lytte til pasienter og brukere når vi skaper pasientens helsetjeneste. Det gjelder selvfølgelig også barna. Derfor er dette en viktig rapport, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Barneombudets rapport ”Helse på barns premisser” tar for seg skolehelsetjeneste, helsesituasjonen til barn med fluktbakgrunn, barn på sykehus og helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Barneombudet har snakket med rundt 170 barn, i tillegg til forskere, helsearbeidere og andre som arbeider med barns helse.

- Dette er en gruppe pasienter som ikke kommer til orde like ofte som andre pasienter. Derfor vil jeg anerkjenne Barneombudets arbeid med å løfte frem disse stemmene med denne rapporten, sier Høie.

Statsråden varsler tre tiltak for å følge opp rapporten og skape bedre helsetjeneste for barna.

1. Styrke det sosialpediatriske tilbudet til barn som har vært utsatt for vold og overgrep
- Det er viktig å heve kompetansen i helsetjenesten på vold og overgrep mot barn, slik at flere barn fanges opp og får den hjelpen de har behov for.  Jeg har nylig hatt møte med Barneombudet der jeg ba om forslag fra dem til hvordan vi kan styrke den sosialpediatriske kompetansen i helsetjenesten.  Dette forslaget vil jeg nå oversende til Helsedirektoratet og be dem vurdere hvor mange steder i Norge vi bør ha denne kompetansen og hva den bør bestå i, sa Høie.

2. Barn med i ekspertgruppe for den nasjonale helse- og sykehusplanen
-
Jeg er opptatt av at barn skal bli spurt og hørt i saker som angår dem. Når vi nå skal lage en nasjonal helse- og sykehusplan, er det viktig at vi spør pasientene om hvordan de ønsker at helsetjenesten skal møte dem. Også barna. Det viser denne rapporten at det er behov for.  Jeg vil nå be Barneombudet om å foreslå et barn som kan sitte i ekspertgruppen for brukere i utarbeidelsen av helse- og sykehusplanen, sa Høie.

3. BUP-ene må videreutvikle og forbedre tjenesten
-
Det som kommer frem i rapporten om hvordan barn som har vært utsatt for vold og overgrep opplever tilbudet de får i barne- og ungdomspsykiatrien bekymrer meg. Helsepersonell må møte pasienten på deres premisser. Barn som har vært utsatt for vold og overgrep er en særlig sårbar gruppe. De må møtes med god hjelp og omsorg.  Jeg kommer til å sende denne rapporten til alle BUPene, slik at de kan gjøre seg kjent med innholdet og den tilbakemelding barna gir på tjenesten. De må bruke rapporten til å videreutvikle og forbedre tjenesten, sa Høie.

I tillegg fremhevet statsråden skolehelsetjenesten som et viktig lavterskeltilbud for barn og unge. Regjeringen vil styrke det forebyggende tilbudet til barn og unge. Et av punktene i regjeringsplattformen er at vil bedre lavterskeltilbud til unge, som skolehelsetjenesten og helsestasjoner.

- Vi har videreført satsingen som ble foreslått fra den forrige regjeringen på 180 millioner kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er en god start for bedre tjenesten, sa Høie.