Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 13. mars

13. mars har EØS-komiteen sitt neste møte. Her er dagsorden for møtet og en liste over 45 EF-rettsakter som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om i dette møtet.

Dagsorden for EØS-komiteens møte.

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. mars 2009.pdf

Rettsaktene er sortert etter ansvarlig departement. Videre er de delt inn i følgende tre grupper ut fra en foreløpig vurdering:

1. Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring samt rettsakter som krever forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet;
2. Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet;
3. Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.

De vedlagte rettsaktene er uoffisielt oversatt til norsk.

13. mars har EØS-komiteen sitt neste møte. Her er dagsorden for møtet og en liste over 45 EF-rettsakter som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om i dette møtet.

Dagsorden for EØS-komiteens møte.

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. mars 2009.pdf

Rettsaktene er sortert etter ansvarlig departement. Videre er de delt inn i følgende tre grupper ut fra en foreløpig vurdering:

1. Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring samt rettsakter som krever forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet;
2. Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet;
3. Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.

De vedlagte rettsaktene er uoffisielt oversatt til norsk.

Til toppen