Regjeringen skal evaluere krisehåndteringen av terrorangrepet i Algerie

Norske myndigheters håndtering av terrorangrepet i Algerie skal evalueres. Utenriksdepartementet får hovedansvaret for arbeidet.

Norske myndigheters håndtering av terrorangrepet i Algerie skal evalueres. Utenriksdepartementet får hovedansvaret for arbeidet. 

Allerede 23. januar varslet statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget at det ville bli foretatt en helhetlig evaluering av måten norske myndigheter håndterte terrorangrepet og gisselaksjonen i Algerie på. Regjeringens evaluering skal ledes av Utenriksdepartementet. 

Evalueringen skal konsentrere seg om norske myndigheters innsats. Den skal gjennomgå selve krisehåndteringen og arbeidet for å redde liv og helse. Algerie har ansvaret for å evaluere egne myndigheters håndtering av terroraksjonen på algerisk territorium. Norge har sagt seg rede til å bidra med sine opplysninger til Algeries gjennomgang.

Det legges opp til at den norske evalueringsrapporten skal være klar innen midten av mars og bli offentliggjort straks den er ferdig.