Regjeringen skal evaluere krisehåndteringen av terrorangrepet i Algerie

Norske myndigheters håndtering av terrorangrepet i Algerie skal evalueres. Utenriksdepartementet får hovedansvaret for arbeidet.

Norske myndigheters håndtering av terrorangrepet i Algerie skal evalueres. Utenriksdepartementet får hovedansvaret for arbeidet. 

Allerede 23. januar varslet statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget at det ville bli foretatt en helhetlig evaluering av måten norske myndigheter håndterte terrorangrepet og gisselaksjonen i Algerie på. Regjeringens evaluering skal ledes av Utenriksdepartementet. 

Evalueringen skal konsentrere seg om norske myndigheters innsats. Den skal gjennomgå selve krisehåndteringen og arbeidet for å redde liv og helse. Algerie har ansvaret for å evaluere egne myndigheters håndtering av terroraksjonen på algerisk territorium. Norge har sagt seg rede til å bidra med sine opplysninger til Algeries gjennomgang.

Det legges opp til at den norske evalueringsrapporten skal være klar innen midten av mars og bli offentliggjort straks den er ferdig.

Til toppen