Alle vil dele, men hvordan regulere?

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Appenes fremvekst utfordrer eksisterende regelverk i Norge og EU. Delingsøkonomi var tema for møte i tidlig varsling-gruppen.

Økonomianalytiker Ivan Brescovic fra DG GROW redegjorde for Europakommisjonens arbeid angående delingsøkonomi. Foto: EU-delegasjonen

En gang i halvåret møter Utenriksdepartementet arbeidslivets parter og norske regionkontor i Brussel for tidlig varsling av EØS/EU-saker, som kan ha betydning for norske interesser. Formålet er å drøfte saker som ennå ikke har blitt fremmet som lovforslag i EU. På kontaktgruppens møte 14. april stod delingsøkonomi på agendaen.

Hva er delingsøkonomi?

Teknologi som internett og smarttelefoner gjør det stadig lettere å koble tilbydere og kjøpere. Netthandel er en del av hverdagen og store aktører som Amazon.com har solgt varer online i over 20 år.

Men teknologien legger også til rette for at flere og flere handler direkte med hverandre - nylig spesielt med tjenester som utleie av hus, bil, verktøy eller arbeidskraft. Denne utviklingen omtales ofte som «delingsøkonomi» eller «formidlingsøkonomi», og kommersielle aktører som Airbnb og Uber spesialiserer seg på å, ikke yte selve tjenesten, men formidle kontakten gjennom sine apper.

Internettøkonomien er et voksende fenomen som forandrer måten mange tjenester blir tilbudt og brukt på, og den utvides til stadig nye sektorer.

Økonomianalytiker Ivan Brescovic fra DG GROW orienterte om Europakommisjonens arbeid i møte med delingsøkonomien. Europakommisjonen arbeider med et veiledende dokument om hvordan vi skal oppfatte, tolke og praktisere gjeldende regelverk opp mot delingsøkonomien. Den står også sentralt i strategien for Det indre marked.

Ny økonomi, nye utfordringer

Delingsøkonomien gir nye muligheter for konkurranse, fornyelse av tjenester, lavere priser og ny virksomhet og vekst. På den andre siden reiser den utfordringer knyttet til reguleringer, forbrukerbeskyttelse, ansettelsesbetingelser, sosiale rettigheter, skatt og personvern.

IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard. Foto: EU-delegasjonen

– Det er en stor usikkerhet i systemet om man skal innføre nytt regelverk, og hvorvidt regulering er den riktige fremgangsmåten. I strategien for Det digitale indre markedet, som kom i mai 2015, er ordet delingsøkonomi så vidt nevnt. Nå er det overalt, og det ser man også på den politiske interessen rundt temaet.

Det sier EU-delegasjonens IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard. Han forteller at det i Finansdepartementet i Norge har nedsatt et utvalg som skal studere delingsøkonomien. Utvalget skal legge frem sin innstilling innen 1. februar 2017.

Ødegaard tror derimot at alenegang ikke er svaret på utfordringene som delingsøkonomien reiser.

– Akkurat nå har landene ulik tilnærming til framveksten av tjeneste-appene, noe som skaper ulikt regelverk. Noen tillater Uber, andre ikke. Det som særpreger disse nye appene er at de er globale. Hvordan henger vi med i denne utviklingen hvis landene regulerer forskjellig? IT-politikken har blitt mer komplisert. Nå er det mange veikryss, hvor man møter eksisterende lovgivning, veivalg og verdivalg. Interesser står mye tydeligere mot hverandre enn tidligere, sier Ødegaard.

Les mer om delingsøkonomi - "Mandat for utvalget".