Historisk arkiv

Anita Rathore ny KIM-leder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Nytt Kontaktutvalg mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) er i dag oppnevnt i statsråd. Anita Rathore blir ny leder.

- Jeg er glad for at Rathore har påtatt seg vervet som utvalgets leder. Som sentral medarbeider i Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) har hun lang erfaring med å målbære minoritetsinteresser, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Audun Lysbakken og Anita Rathore
Barne- likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken sammen med nyutnevnt leder for KIM Anita Rathore. Fotograf: Henrik Mevold

Utvalget er et uavhengig og rådgivende organ for myndighetene i saker som angår personer med innvandrerbakgrunn og deres barn.

- Den direkte kontakten mellom KIM og representanter for offentlige myndigheter er svært viktig, sier statsråden.

Utvalget består, i tillegg til leder, av 23 medlemmer fra alle fylkene. Nestleder velges av utvalget selv.

Medlemmene er oppnevnt av regjeringen på bakgrunn av forslag fra lokale innvandrerorganisasjoner. Gjennom sin lokale tilknytning vil medlemmene også formidle informasjon tilbake til ulike innvandrermiljøer.

Mer informasjon om KIM: www.kim.no

Til toppen