Nordnorske godbiter på Arktis-seminar i Brussel

Av Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EU-delegasjonen var vertskap da Arctic Futures –konferansen ble avsluttet på Norges Hus, 18. november, med seminar og nordnorsk tapas.

EU-ambassadør Oda Helen Sletnes ønsker velkommen Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

Nordområdekonferansen Arctic Futures Symposium ble avholdt i Brussel 17.-18. november med stor deltagelse fra Norge. Det er sjette gang International Polar Foundation arrangerer den årlige konferansen og blant temaene i årets utgave var blant annet blå vekst, innovasjon og miljøsikkerhet i Arktis.

EU-delegasjonen inviterte til oppsummering og mottagelse på Norges Hus.

Viktig for samarbeidet med EU

– Arctic Futures er den viktigste arktiske konferansen for å engsjere og etablere konkret samarbeid med alle deler av EU-systemet, sier Norges Arktis-ambassadør Else Berit Eikeland.

Else Berit Eikeland og kolleger. Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

– Ved årets konferanse var det en imponerende presentasjon av norsk kompetanse innenfor næringsliv, politikk, forskning og forvaltning, Det er helt sentralt at konferansen blir fulgt opp av samarbeidsprosjekter med EU i nord.

Norges EU-ambassadør Oda Helen Sletnes ønsket de over 100 deltagerne velkommen før Arktis-ambassadørene fra Norge, Sverige, Finland, Island og Canada, samt leder i Arctic Economic Council, delte sine inntrykk fra konferansen og diskuterte veien videre.

Jon L. Fuglestad fra Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) holdt innlegg om klimaendringer i Arktis.

Arctic Frontiers 2016

Den norske nordområdekonferansen Arctic Frontiers arrangeres i Tromsø 24.-29. januar og Salve Dahle og Gøril Johansen fra prosjektledelsen var på plass for å presentere årets tema og rekruttere deltagere. 

Gøril Johansen. Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

– De viktigste temaene fra Arctic Futures vil bli fulgt opp på Arctic Frontiers i Tromsø, sier Eikeland.

En smak av nord

Nord-Norges Europakontor i Brussel jobber aktivt for å øke interessen for nordområdene og deltok i konferansen som partner. Etter endt seminar benyttet kontoret anledningen til å vise frem delikatesser fra landsdelen og nordnorsk tapas på tampen av dagen ble svært godt mottatt.

Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen
Foto: Mieke Sterken, International Polar Foundation

Les mer om Norges nordområdepolitikk