Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avskogingen ned i Brasil i 2017

Avskogingen i Brasils Amazonas falt med 12 prosent i skogåret 2017 sammenlignet med året før, ifølge bekreftede tall fra Brasils Miljøverndepartement. –Dette er gode nyheter og oppmuntrende tall både for Amazonas, klimaet og for Norges samarbeid med Brasil, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Statsråden sier Brasil har oppnådd imponerende resultater i Amazonas det siste tiåret.
-Tilsammen er atmosfæren blitt spart for utslipp av omkring 5 milliarder tonn CO2, eller knappe 100 ganger Norges årlige utslipp, sier Elvestuen.  Norge har betalt for omlag 220 millioner tonn av dette, tilsvarende fire års norske utslipp.

 Amazonas regnskog fra lufta
Den årlige avskogingen i Brasils Amasonas er drøyt 60 prosent lavere nå enn for 10 år siden. I 2017 gikk avskogingen ned med 12 prosent sammenlignet, etter to år med økning. Foto: Snorre Tønset/KLD

Den årlige avskogingen i Brasil er nå over 60 prosent lavere enn den var i tiåret før landet gjennomførte store skogreformer og partnerskapet med Norge ble innledet.

Reduksjonene i avskoging siden 2005 har vært blant verdens aller viktigste klima- og miljøtiltak det siste tiåret, sier Elvestuen. 

 I skogårene 2015 og 2016 - som måles fra august til juli - økte  avskogingen noe sammenlignet med de rekordlave årene fra 2011 til 2014.  Dette skapte bekymring for en negativ utvikling og en oppadgående trend. At avskogingen nå faller igjen er derfor meget positivt, mener statsråden.

 –Foregående to års økninger i avskogingen gav grunn til bekymring, og mye arbeid gjenstår.  Men disse tallene viser at Brasils regjering har satt inn mottiltak som har virket. Norges støtte gjennom Amazonas-fondet, har også hatt effekt, sier Ola Elvestuen.

  Nedgangen i avskoging i 2017 kom på tross av en turbulent politisk situasjon i Brasil og høye priser på råvarer som bidrar til avskoging. Ifølge ledelsen i Brasils miljøpoliti Ibama er en viktig årsak til reduksjonen i avskogingen at organisasjonen har fått tilført midler fra Norge gjennom Amazonas-fondet.  Dette har muliggjort større innsats for gripe inn mot utstrakt ulovlig avskoging av blant annet gullgravere og urettmessige eiendomsutviklere.

 –Miljøkriminalitet er et globalt problem og en sentral årsak til avskoging og dermed klimagassutslipp globalt. At Norge på denne måten har bidratt direkte til bekjempelse av miljøkriminalitet og redusert avskoging er meget positivt", sier klima- og miljøminister Ole Elvestuen.

–I tiden framover vil vi ytterligere styrke dette arbeidet, både i vårt samarbeid med Brasil, i partnerskap med andre land og gjennom globale initiativer.

Til toppen