Bakke-Jensen i politiske samtaler i Roma

– Enormt interessant å høre italienernes syn på utviklingen i EU noen få dager før de tar imot unionens toppledere for å markere 60-årsdagen for Romatraktaten, sier EØS- og EU-minister Bakke-Jensen.

Foto: Utenriksdepartementet.

I Roma 20. mars hadde Frank Bakke-Jensen blant annet møte med Sandro Gozi, statssekretær for Europa-saker ved statsministerens kontor. De diskuterte Roma-toppmøtet, veien videre for europeisk integrasjon og migrasjon.

Bakke-Jensen møtte også Nathalie Tocci, nestleder ved Italias utenrikspolitiske institutt og spesialrådgiver for EUs utenrikssjef Frederica Mogherini. Tocci er kjent som medforfatter av EUs nye globale strategi.

Foto: Utenriksdepartementet.

– Norge og EU har felles interesser på mange områder. Et sterkere og godt koordinert EU er bra for europeisk sikkerhet, sa statsråden etter møtet med Tocci.

Han la videre vekt på viktigheten av et tettere samarbeid mellom EU og Nato i tiden fremover.

Statsråden hadde også møter med UNHCR, IOM og det italienske parlamentet om blant annet migrasjon og Arktis-strategi.

Til toppen