Bærum kommune får innovasjonsprisen 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Bærum kommune fikk torsdag kommunesektorens innovasjonspris for sitt systematiske og langsiktige arbeid med innovasjon, blant annet i hjemmetjenesten og i Bærumsskolen. Bergen og Sarpsborg fikk diplom og gode ord for sitt innovasjonsarbeid.

Stolte vinnere fra Bærum kommune, representert ved (fra venstre) spesialrådgiver skole Christian Sørbye Larsen, direktør for strategi og utvikling Christian Skrattum, Kirsten rådgiver Viga Skretting og rådmann Erik Kjelstadli. Foto: Difi

-  Bærum kommune har hatt et målrettet og langsiktig innovasjonsarbeid som gir resultater. Samtidig går kommunen foran ved å involvere innbyggerne i utviklingen av nyskapende tjenester, sier Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris går til en kommune som har oppnådd spesielt gode resultater ved å satse på innovasjon. Prisen ble delt ut av statssekretær Paul Chaffey under Arendalskonferansen torsdag 9. juni.  

-  Det er tredje året denne prisen deles ut, og ifølge juryen var det særdeles høyt nivå blant årets søkere. Jeg mener dette viser at norske kommuner både er villige til å tenke nytt, og ikke minst er gode til å lære av hverandres ideer, påpeker Chaffey.

- Jeg vil spesielt gratulere Bærum som vinner, og finalistene Bergen og Sarpsborg. De tre skilte seg særlig positivt ut blant de 24 kommunene som søkte om prisen, sier Paul Chaffey. Til sammen 44 prosjekter ble sendt inn fra kommunene som deltok.

Ser brukernes behov

I juryens begrunnelse går det fram at Bærum kommune utvikler tjenester med utgangspunkt i brukernes behov. Det er tydelig i prosjektet «Digital skolehverdag – nettbrett 1:1» der elevenes behov og mestringsfølelse er viktig.

Kommunen er også langt fremme med å ta i bruk ny teknologi i velferdstjenestene. «Smart matleveranse i hjemmetjenesten» gjør eldre i stand til å bestille mat direkte fra stua, enten alene eller sammen med en hjelpepleier. Bærum går også utover det som forventes av dem, ifølge juryen. Med «Felles kantinedrift med målgruppene minoritetsspråklige og utviklingshemmede» har kommunen klart å dekke brukernes og sine egne behov med en enkel innovativ løsning.

Heder til finalistene

Bærum hadde konkurranse av Bergen og Sarpsborg i finalen.

Bergen kommune får diplom og heder for å ha skapt en offensiv innovasjonskultur, og et av resultatene av dette er "Bossnettet" – et system for avfallshåndtering i rør under bakken.

Sarpsborg kommune har også imponert juryen. Kommunen får diplom og ros for sin vektlegging av at de viktigste kildene til innovasjon er samspillet mellom kommunens egne ansatte og brukerne av de kommunale tjenestene.

Søknadene og juryens begrunnelser er tilgjengelig på difi.no.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.