Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bedre rustet mot flom

Innlegg i Nationen og Altaposten

Det er under ett år siden flombildene fra Odda, Voss og Flåm rullet over skjermen. Samtidig fikk også faren for skred ved fjellet Mannen mye oppmerksomhet. Dette viste oss igjen at vi er sårbare når naturkreftene slår til. Vi kan aldri sikre oss helt mot at det skjer igjen. Men vi skal være best mulig forberedt og vi må tilpasse oss et klima i endring. Slik kan vi redusere risikoen for at flom eller skred rammer hus og hjem.

Det er under ett år siden flombildene fra Odda, Voss og Flåm rullet over skjermen. Samtidig fikk også faren for skred ved fjellet Mannen mye oppmerksomhet. Dette viste oss igjen at vi er sårbare når naturkreftene slår til. Vi kan aldri sikre oss helt mot at det skjer igjen. Men vi skal være best mulig forberedt og vi må tilpasse oss et klima i endring. Slik kan vi redusere risikoen for at flom eller skred rammer hus og hjem.

Fra myndighetene sin side følger vi nå nøye med på flomutsiktene. Flere steder på Vestlandet er det rekordmye snø til å være i slutten av juni. Snøsmelting kombinert med nedbør kan føre til flom. I tillegg til Vestlandet er også områder i indre Troms, nord i Nordland og vestlige fjellområder på Øst- og Sørlandet utsatt.

Regjeringen gjør mye for å redusere konsekvensene av flom og skred. Etter flommen på Vestlandet ble det bevilget 192 millioner kroner ekstra til flomsikringstiltak. Tilleggsbevilgningen har satt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i stand til å gjennomføre nødvendig opprydning og sikring som hastet for å gjøre de rammende områdene på Vestlandet tryggere.

I tillegg til ekstra bevilgninger etter hendelser som flommen på Vestlandet i fjor, har regjeringen også sørget for å øke de generelle bevilgningene til flom- og skredforebygging betydelig. For 2015 er det bevilget 255 millioner kroner over NVEs budsjett til til slike tiltak.

Samtidig tror jeg alle forstår at det ikke er mulig å bevilge, planlegge eller sikre seg helt bort fra risikoen som naturkreftene utgjør. Hver huseier, utbygger og kommune må være bevisst på dette, og ta sin del av ansvaret for å redusere risikoen for naturskader. Det viktigste, og billigste, tiltaket for å unngå flom- og skredskader er god arealplanlegging i kommunene.

Fra myndighetenes side har Olje- og energidepartementet det overordnede ansvaret for forebygging av flom- og skredskader. NVE bistår kommuner og andre med kompetanse og ressurser til blant annet kartlegging, arealplanoppfølging og sikring.  Overvåkning, varsling og bistand i beredskapssituasjoner er også del av NVEs arbeid på dette området. NVE prioriterer tiltak og sikring i områder med størst risiko for skade på store verdier og liv og helse.

Regjeringen er opptatt av at folk skal føle seg trygge der de bor. Derfor har vi satt samfunnssikkerhet høyt på agendaen. Når det er sagt, er det viktig at alle er sitt ansvar bevisst, og at vi er klare til å verne om bebyggelse, verdier og mennesker hvis flommen skulle komme. NVE følger flomsituasjonen nøye, også i ferien. Jeg anbefaler nettsiden og appen varsom.no for de som ønsker å holde seg orientert. Vi kan aldri garantere oss mot flom eller skred. Men jo bedre forberedt vi er, jo mindre er risikoen for skader. Det er noe vi alle må jobbe for hver eneste dag.

Til toppen