Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Bedret kjønnsbalanse i ASA-styrene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Felles pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet

Det har vært en svært positiv utvikling i kjønnsbalansen i styrene i allmennaksjeselskaper (ASA). Foreløpige tall fra Center for Corporate Diversity (CCD) viser at det per 1. juli 2007 er nærmere 60 prosent av selskapene som oppfyller kravet om kjønnsbalanse. På samme tid i fjor var det om lag 30 prosent av selskapene som oppfylte kravet.

De offisielle tallene fra Statistisk sentralbyrå legges fram fredag 13. juli kl. 10.00.

- Den positive utviklingen gjør mange av de dystre spådommene til skamme. Mange dyktige kvinner har kommet inn i styrene, og dette er gledelig.  Likevel er det mange selskap som ikke tilfredsstiller kravene, og dette viser at det er behov for et krafttak for å komme i mål, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

- Arbeidet med å få flere kvinner inn i styrene har gitt gode resultater. Bare det siste året er det valgt inn flere enn 120 kvinner i styrene. Jeg er også tilfreds med at de statlige selskapene går foran, og at samtlige nå oppfyller kravet om kjønnsbalanse for de eiervalgte styrerepresentantene, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Det er nå om lag 30 prosent kvinner blant de aksjonærvalgte styrerepresentantene. Samtidig har hele 80 prosent av selskapene kvinner i styrene. Selskapene har et halvt år igjen for å innfri lovens krav. Det innebærer at det fortsatt er tid til å rekruttere flere kvinner for de selskapene som ikke er i mål.

Departementene vil gjennom Brønnøysundregisterene rette en henvendelse til selskaper som ikke oppfyller kravene. Departementene vil i tiden framover jevnlig presentere oppdaterte tall som viser utviklingen.

Det kan være en viss usikkerhet omkring tallene, delvis på grunn av et visst etterslep i rapporteringen til Foretaksregisteret, og delvis på grunn av at ikke alle selskaper skiller mellom aksjonærvalgte og ansattevalgte i sin rapportering. I tillegg er det slik at mange av de selskapene som ikke oppfyller kravene er små verdipapirforetak (meglerhus) som fram til 1. november er pålagt å være ASA (og ikke AS). Det er usikkert hvor mange av disse som vil velge å endre selskapsform. 

Til toppen