Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Beitekrise i reindriften

Kriseberedskapsutvalgene har konkludert med at det nå er en alvorlig beitekrise i store deler av Finnmark, samt i deler av Troms og Nordland.

– Jeg følger nøye med på utviklingen av denne krisen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. – Jeg har vært i direkte kontakt med lederen av beredskapsutvalget i Finnmark, og har løpende kontakt med reindriftsmyndighetene. Jeg vil fortsette å følge beitesituasjonen fremover og vil fortløpende vurdere behovet for eventuelt ytterligere tiltak, sier Bollestad. 

Årsaken til beitekrisen er de unormalt store snømengdene som gjør det vanskelig for reinen å komme gjennom til lavmattene. Den skyldes ikke et for høyt reintall. Situasjonen er også krevende i deler av Trøndelag, men kriseberedskapsutvalget har ennå ikke definert en beitekrise i dette området.

Tamrein.
Det er nå en alvorlig beitekrise i store deler av Finnmark, samt i deler av Troms og Nordland. Årsaken til beitekrisen er de unormalt store snømengdene som gjør det vanskelig for reinen å komme gjennom til lavmattene. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Kriseberedskapsfond

Etter beitekrisen i 2017 ble det opprettet et kriseberedskapsfond for reindriften. Det er satt av midler til dette fondet over reindriftsavtalen hvert år siden. I tillegg har reinbeitedistriktene egne kriseberedskapsfond der de setter av midler fra distriktstilskuddet. Vi er nå imidlertid i en situasjon hvor distriktenes egne midler i stor grad er brukt opp. Det er derfor iverksatt ytterligere tiltak for å avhjelpe den ekstraordinære situasjonen reindriften nå står i.

12,7 millioner kroner

Beitekrisen var et sentralt tema under forhandlingene om årets  reindriftsavtale. Det var allerede under forhandlingene klart at den eksisterende beholdningen på kriseberedskapsfondet ikke ville være tilstrekkelig til å håndtere konsekvensene av den pågående beitekrisen. Avtalepartene (Norske Reindriftsamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet) ble derfor enige om å redusere egenkapitalen til Reindriftens utviklingsfond med 10 mill. kroner, og overføre disse til kriseberedskapsfondet. Totalt var dermed kriseberedskapsfondet sin beholdning på 12,7 mill. kroner i 2020.

Innkjøp av fôr

Avtalepartene har forutsatt at støtte fra fondet skal brukes til innkjøp av fôr, og skal fordeles ut i fra graden av beitekrise i det enkelte distrikt og utvikling av krisen. Fordelingen av midlene fremover vurderes fortløpende av Landbruksdirektoratet og fylkesmennene i tett samarbeid med kriseberedskapsutvalgene. Det er betalt ut fra fondet til enkelte reinbeitedistrikt og søknader behandles nå løpende.

Til toppen