Bekjempelse av dyresjukdommer

Endringer i forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer er nå på høring. Formålet er å tilpasse forskriften til dagens sjukdomspanorama og næringsstruktur. Vi foreslår blant annet endringer innenfor forebyggende tiltak, og ønsker å stille tydeligere krav innenfor klarere rammer.

Forslaget opphever seks forskrifter og fjerner flere bestemmelser i andre forskrifter. 

Til toppen