Bekjempelse av sykdom hos dyr og planter

Kontroll og bekjempelse av sykdom hos dyr og planter koster samfunnet enorme summer. EU er blitt enig om en regelverkpakke som inkluderer en finansieringsordning som skal dekke kontroll og utrydding av sykdom hos planter og dyr.

Kontroll og bekjempelse av sykdom hos dyr og planter koster samfunnet enorme summer. EU er blitt enig om en regelverkpakke som inkluderer en finansieringsordning som skal dekke kontroll og utrydding av sykdom hos planter og dyr. 

17. desember kom Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union til en uformell enighet om en oppdatering og til dels nyskaping av ett element i den såkalte 5-pakken, «Smarter rules for safer food». Dette elementet er en finansieringsordning på 16 milliarder kroner til å dekke kontroll og utryddelse av sykdom hos planter og dyr frem til 2020.

De fire andre elementene i 5-pakken består av forslag til nye forordninger for henholdsvis dyrehelse, plantehelse, frø og formeringsmateriale samt en generell kontrollforordning for hele matkjeden. Disse er fortsatt til behandling i Rådet og Europaparlamentet.

Enorme summer
Matråd Steinar Svanemyr ved Norges delegasjon til EU forteller at sykdomskontroll og sykdomsbekjempelse koster samfunnet enorme summer. Et konkret eksempel er at EU på begynnelsen av 2000-tallet brukte omtrent 100 milliarder kroner på å utrydde munn- og klovsyke i Europa. Pengene gikk stort sett til saneringstiltak, og hundretusener av storfe ble slaktet. Og like mye, eller kanskje mer penger, har gått med til å utrydde kugalskap (BSE).

Formålet med finansieringsordningen er å kompensere bønder som opplever sykdom blant dyrene sine eller skade på avlingen. I Norge vil man ikke få penger gjennom finansieringsordningen, dette er det kun medlemslandene i EU som får.

Kyr på beite
EU er blitt enig om en regelverkpakke som inkluderer en finansieringsordning som skal dekke kontroll og utrydding av sykdom hos planter og dyr. (Foto: Gayle Culley Enger)

 


Til toppen