Forsiden

Ber Nav prioritere å få flere fra utsatte grupper i arbeid

Til tross for at etterspørselen etter arbeidskraft er høy, sliter flere med å komme i jobb. Regjeringen ber Nav prioritere innsats mot dem som er særlig utsatte i arbeidsmarkedet, og som trenger bistand for å komme i arbeid.

– Unge må fanges opp tidlig fordi dette er en gruppe som har et langt yrkesaktivt liv foran seg. Ulike undersøkelser viser at tidlig innsats, tett oppfølging og godt samarbeid på tvers av fagmiljøer er sentralt for å lykkes med å få flere utsatte unge i jobb eller utdanning, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Regjeringen har derfor styrket Nav med 175 millioner kroner i 2023 for å innføre en ny ungdomsgaranti, som skal sørge for at unge som trenger hjelp til å komme i arbeid får tidlig innsats og tett oppfølging så lenge det er nødvendig. Målet er en varig tilknytning til ordinært arbeid.

Forsøk med arbeidsorientert uføretrygd

Nav får 30 millioner kroner for å forberede et forsøk med arbeidsorientert uføretrygd, som er rettet mot nye mottakere av uføretrygd under 30 år.

– Det er viktig å legge til rette for at flere kan kombinere arbeid og trygd. Alle som kan og vil jobbe skal få mulighet til det. Det skal derfor iverksettes et avgrenset forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for nye unge uføre, sier arbeids og inkluderingsministeren.

Ber Nav inkludere flyktninger i arbeidslivet

Krigen i Ukraina har medført en stor strøm av flyktninger i Europa. Det er anslått at et stort antall nye flyktninger fra Ukraina vil søke om beskyttelse i Norge også i år.

I tildelingsbrevet til Nav ber regjeringen også Nav bidra aktivt til inkludering i arbeidslivet av mennesker som er fordrevne fra Ukraina.  

– Nav skal samarbeide med kommunene om oppfølging av deltakere både i og etter endt introduksjonsprogram for å få nyankomne flyktninger raskt i jobb. Nav skal være særlig oppmerksom på gruppen som med ny integreringslov skal ha kort tid i introduksjonsprogrammet, avslutter Mjøs Persen.

Les tildelingsbrevet her: