Ber nordnorske investorer melde seg

Regjeringen har opprettet et nytt fond som skal støtte prosjekter i Nordland, Troms og Finnmark. Nå kan interesserte investorer melde seg.

Et nytt statlig koinvesteringsfond skal gi 260 millioner kroner til unge, innovative bedrifter i Nord-Norge. Staten går inn med 132,3 millioner kroner i fondet, og private deltar med minst like mye som staten.  

– Regjeringen prioriterer Nord-Norge. Nå oppretter vi et fond der staten og private sammen kan investere i unge, innovative bedrifter i landsdelen. Investorene skal bidra med penger, nettverk og kunnskap, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Tanken er at de statlige pengene skal investeres i bedrifter sammen med private investorer, som selv skal velge ut og følge opp investeringene. Innovasjon Norge skal være en passiv forvalter av fondet, og godkjenne investorer på forhånd.

Fondet gir maks 20 millioner kroner til hvert enkeltprosjekt. Hvis én investor for eksempel får 20 millioner kroner fra fondet, må investoren selv minst gå ut med 20 millioner kroner.

– Investorene bidrar med penger, nettverk og kunnskap. Staten bidrar med 50 prosent av finansieringen, sier Mæland.

 

– Fondets struktur krever aktive investorer som vil følge opp bedriftene over tid, og som har nettverket og kjennskapen til aktuelle prosjekter. Vi er på jakt etter private investorer som kan gi unge, innovative bedrifter i de nordligste fylkene langsiktig tilgang til både kunnskap og kapital, sier Pål T. Næss, direktør for Gründere og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge. 

Det er ingen begrensning på hvor mye kapital private aktører kan bidra med.  

Fakta om fondet:

  • Bedriftene det investeres i må være yngre enn 7 år.
  • Fondet investerer ikke i bedrifter hvor investor allerede er involvert som aksjonær eller långiver.
  • Innovasjon Norge er en passiv forvalter og godkjenner investorer på forhånd.
  • Bedriftene skal være lokalisert i Nordland, Troms eller Finnmark.
  • Investorene må ha tid og kompetanse til å være en aktiv eier i selskapet.
  • Investorene kan være lokalisert hvor som helst i landet.
  • Investorene må ha kapital til å investere minimum 2,5 millioner kroner i en periode på 10 år.

 

Til toppen