Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ber NVE om tilleggsvurderinger av NorthConnect

Olje- og energidepartementet ber Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å gjøre enkelte tilleggsvurderinger knyttet til søknaden fra NorthConnect KS om konsesjon til å bygge en utenlandsforbindelse for strøm til Storbritannia.

Departementet ba NVE høsten 2017 om å gi en samlet vurdering av NorthConnects søknader om anleggskonsesjon og utenlandskonsesjon. Departementet mener det er mest hensiktsmessig at NVEs analyser og samlede vurdering av NorthConnects søknader baserer seg på NVEs årlige kraftmarkedsanalyse for 2019 når denne er ferdigstilt.

At det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU fortsatt er uavklart bidrar til usikkerhet i saken til behandling. Departementet vil forsikre seg om at NVEs samlede vurdering gir en samlet og systematisk beskrivelse av usikkerhetsmomenter med virkning for prosjektet, og hvordan dette kan påvirke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten og evt. andre sider ved prosjektet.

Les mer i brevet fra Olje- og energidepartementet til NVE. 

Til toppen