Bilfritt over hele Europa

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

18 norske byer deltar denne uken i Den europeiske mobilitetsuken. Det betyr bilfrie dager, og fokus på syklister og gående.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje markerer starten på Den europeiske mobilitetsuken i Sarpsborg ved å klippe snoren for byens nye sykkelfelt. Foto: Erling Bakken / Sarpsborg kommune

18 norske byer deltar denne uken i Den europeiske mobilitetsuken. Det betyr bilfrie dager, og fokus på syklister og gående.

Den europeiske mobilitetsuken er en årlig kampanje med fokus på bærekraftig urban mobilitet. Kampanjen gjennomføres fra 16. til 22. september, og støttes både politisk og økonomisk av Europakommisjonens generaldirektorat for både miljø og transport.

Målet med kampanjen er å få lokale myndigheter i alle europeiske land til å utforske bærekraftige transportmidler, og få innbyggerne til å prøve andre framkomstmidler enn bil. Årets fokus på bærekraftig urban mobilitet oppfordrer byer til å gjøre de rette valgene når det kommer til offentlig transport, delte veibaner og å sørge for smidig framkomst for alle.

Strekker seg utenfor Europa
Den europeiske mobilitetsuken ble innført i 2002, og har siden vokst til å omfatte 2268 byer, med 227 millioner innbyggere. 7506 permanente tiltak har blitt innført som følge av kampanjen, blant annet forbedring av infrastruktur for gående og syklister, og forbedret tilgang til kollektivtransport. Mobilitetsuken har også spredt seg til land utenfor Europa, som Japan, Taiwan, Brasil, Colombia og Ecuador.

Sykkelfokus i Sarpsborg
I Norge deltar 18 byer i mobilitetsuken, fra Kristiansand i sør til Alta i nord. I Sarpsborg åpnet ordfører Sindre Martinsen-Evje mobilitetsuken ved å åpne et nytt sykkelfelt i sentrum av byen.

– Den europeiske mobilitetsuken vil virkelig synes i Sarpsborg i år, sier Martinsen-Evje.

I løpet av uken gjennomfører kommunen gå-til-skolen-aksjoner, Sarpsborg sykkelklubb inviterer til åpen sykkeltrening og det deles ut frukt til kollektivpendlere på byens bussterminal. Kampanjen avsluttes søndag 23. september med bilfri dag i sentrum, hvor de første 50 personene som sykler til Sarpsborg stadion får gratis inngangsbilletter til fotballkampen mellom Sarpsborg 08 og Ullensaker.

Det er tredje gang østfoldkommunen deltar i den europeiske mobilitetsuken, og det økte fokuset på alternativer til bil har ført til at kommunen har bygget flere sykkelfelt, blant annet så syklister kan ferdes mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

– Vi har fullt fokus på de grunnleggende verdiene bak Den europeiske mobilitetsuken, som økt trivsel, et sunt miljø og å fremme folkehelsa, sier Martinsen-Evje.

Til toppen