Presseinformasjon

Brende leder givergruppemøte for Palestina

Utenriksminister Børge Brende leder ministermøtet i Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) 19. september i New York.

Møtet i giverlandsgruppen har som mål å bidra til å styrke det økonomiske samarbeidet mellom Israel og Den palestinske selvstyremyndigheten og bedre den palestinske økonomien.  Etter lange forhandlinger ble partene nylig enige om en omfattende strømavtale som er et skritt i riktig retning.

- Jeg oppfordrer partene til å bygge videre på denne viktige avtalen. Den viser at kompromiss og lederskap gir resultater og er veien å gå for å løse andre utestående økonomiske spørsmål, sier utenriksminister Brende.

Han leder arbeidet i giverlandsgruppen. Giverlandsgruppen har også som formål å understøtte visjonen om en to-statsløsning ved å stabilisere og styrke palestinske institusjoner og bidra til økonomisk utvikling i det palestinske området.    

Møtet finner sted i FNs hovedkvarter under åpningsuken av FNs 71. generalforsamling fra kl. 16.00 til 18.00. Det legges opp til en kort fotomulighet før møtet og et pressemøte med utenriksministeren etter møtet ca. kl. 18.00 i det offisielle området i 3.etasje

Til toppen