Brende til New York

Utenriksminister Børge Brende er i New York måndag 7. og tirsdag 8. juli. Han skal tale i FN, og ha møte med generalsekretær Ban Ki-moon, og med Bill Clinton.

Utenriksminister Børge Brende er i New York måndag 7. og tirsdag 8. juli. Han skal tale i FN, og ha møte med generalsekretær Ban Ki-moon, og med Bill Clinton.

Utanriksministeren er invitert til å halde innlegg ved opninga av høgnivåmøtet i FN om bærekraftig utvikling (High Level Political Forum on Sustainable Development, HLPF). Forumet møtest for andre gong, og er den sentrale politiske arenaen for bærekraftig utvikling.

Hovudtema under møtet er dei nye utviklingsmåla etter 2015. Målet er å utrydde all fattigdom innan 2030.

I New York skal Børge Brende også ha møte med FNs generalsekretær Ban Ki-moon og leiaren for UNDP (FNs utviklingsprogram), Helen Clark. Han skal også ha samtalar med Jordans ambassadør og påtroppande høgkommisær for menneskerettar, Prins Zeid Ra`ad Zeid Al-Hussein og med Bill Clinton.

Pressekontakt: Astrid Versto, 90192920

Til toppen