Brende reagerer på justisreformer i Polen

Det polske underhuset godkjente i ettermiddag et lovforslag om Høyesterett som har vakt sterke reaksjoner både nasjonalt og internasjonalt. Forslaget gir en betydelig politisk innflytelse over oppnevningen av dommere, og vil svekke den polske rettsstaten.

- Jeg er skuffet over at det polske parlamentets underhus i ettermiddag godkjente justisreformene knyttet til Høyesterett. Parlamentet har de siste dagene behandlet omfattende lovendringer i justissektoren. Dersom disse lovendringene gjennomføres, vil de både hver for seg og samlet sett undergrave domstolenes uavhengighet og dermed utgjøre et brudd med grunnleggende rettsstatsprinsipper, sier utenriksminister Børge Brende.

Både Europakommisjonen og Europarådet har uttrykt sterk bekymring for de lovendringer som nå behandles, og har åpnet for dialog og samarbeid for å avhjelpe situasjonen. Lovforslaget om Høyesterett skal behandles i det polske overhuset før det går videre til presidenten for undertegning. Europakommisjonen har bedt polske myndigheter om å avvente videre behandling av lovarbeidene, og varslet at de vurderer tiltak mot Polen på grunn av det de anser som en systemisk trussel mot den polske rettsstaten, hvis disse lovforslagene gjennomføres.

- Jeg vil appellere til polske myndigheter om å gå i dialog med Europakommisjonen og Europarådet for i samarbeid å komme fram til løsninger som kan sikre frie og uavhengige domstoler i Polen, sier Brende. 

Dette lovforslaget det siste i en lang rekke reformer i justissektoren som er blitt fulgt av omfattende demonstrasjoner i flere polske byer. I forrige uke godkjente begge kamrene i parlamentet lovendringer som gjelder Det nasjonale domstolrådet som blant annet oppnevner dommere. I fjor utløste Europakommisjonen for første gang rettstatsmekanismen overfor Polen og Europarådets Venezia-kommisjon gikk i dialog med polske myndigheter i forbindelse med lovendringer knyttet til Konstitusjonsdomstolen. Til sammen bidrar de omfattende reformene i den polske justissektoren til å svekke domstolenes uavhengighet.

Til toppen